diumenge, 22 de febrer de 2009

serveis públics VS privatització

Companys del sindicat CGT ens han fet arribar aquest manifest que a la Catarroja Descoberta signem i ratifiquem íntegrament.

Des de fa anys s'està desmantellant i privatitzant la xarxa de serveis públics que ens pertanyen a tots i totes, i que hem anat aconseguint amb molt d'esforç i lluita tant de la societat com de la classe treballadora.

La privatització, sota qualsevol de les seves formes, és un atac al nostre dret a disposar d'uns serveis públics, universals i de qualitat (municipals, sanitaris, educatius, socials, transports, correus, aigua, habitatge, comunicacions...) que garanteixen unes cotes mínimes de benestar social per a la totalitat de la població.

Els administradors públics de tots els colors polítics, en complicitat amb les empreses i els sindicats institucionals, pacten dia rere dia, d'esquenes a la societat i contra els seus interessos, la privatització de tots aquests serveis públics a la recerca de beneficis econòmics, convertint-los en un negoci i deixant de ser un dret. Aquesta és la norma del neoliberalismes: els serveis públics són un sector més amb el que guanyar diners... Que els pague qui tinga diners, i la resta de la ciutadanía, que els...
La integració a la Unió Europea està significant assumir les directives neoliberals que ataquen directament al manteniment dels serveis públics com, per eixemple, la directiva Bolkestein, segons la ual tots els serveis públics hauran de liberalitzar-se i sometre's a les lleis del mercat capitalista, sota criteris de competitivitat i de beneficis empresarials. Així, i després d'una planificada campanya de desprestigi i deteriorament dels serveis públics, es procedeix a la privatització.
L'argumentació per privatitzar sempre està basada en la farsa de que el que és privat funciona millor que el que és públic, quan la realitat de tots aquests processos privatitzadors es tradueix en pèrdua de llocs de treball, precarietat dels nous contractes, pèrdua de drets laborals, socials i econòmics, una major explotació i l'encariment per a la ciutadanía del propi servei.


DEFENSEM ELS SERVEIS PÙBLICS PER QUÈ:

L'objectiu d'aquest serveis és la rendibilitat social, no és econòmic, i persegueix la satisfacció de les necessitats de les persones, mentre que la gestió o titularitat privada cerca el benefici econòmic de l'empresariat.

El servei pùblic busca la protecció social i la redistribució de la riquesa de manera col·lectiva mentre que la gestió privada busca la rendibilitat, l'eficàcia i la competitivitat des de l'interés individualista. El servei públic garantitza drets salarials, laborals, socials, repartiment de la riquesa, una major justícia, igualtat i solidaritat social, cosa que no farà mai la gestió privada.

Privatitzar un servei públic significa reconèixer el fracàs de la gestió administrativa pública, per a la qual cosa la recepta ha de ser el cessament dels gestors públics, i no la privatització, eternalització o la gestió privada.