divendres, 25 de setembre de 2009

en temps de crisi la Generalitat ofega més

Seguint el trist eixemple que ha donat el nostre Sr. Alcalde pujant-nos als catarrogins/nes els impostos que més piquen, com ara l'IBI ó contribució, des de la Generalitat Valenciana i, més concretament, des de la Consellería d'Educació han decidit que no sols no van a impulsar la construcció d'Escoles Infantils per a xiquets de 0 a 3 anys (Ahí estem! conciliant la vida laboral i familiar (era una ironía)) sino que amés a més la quantitat que destina a subvencionar l'eduació d'aquestes escoletes infantils les ha disminuit enguany i el pitjor de tot és que ha decidit comunicar-ho una vegada començat aquest curs escolar. Com que estem en crisi!

Per eixemple, tenim dues escoles infantils: la A que reb una subvenció de Consellería i la B que no està subvencionada -> Si una familia amb un bebé había decidit dur-lo a l'escola infantil A i no a la B perque en la A es rebía una subvenció que feia que la mensualitat li costara uns 60 Eur menys que a l'escola infantil B (la que no està subvencionada al nostre eixemple) ara aquesta familia, i una vegada començat el curs, ha rebut una carta de la direcció de l'escola A (doncs ni el Sr Baila Herrera ni la Consellería no han tingut valor d'informar a les families i han deixat el marró als/les directors/res de les escoles) advertint-los que la Generalitat va a reduir aquesta subvenció en 67 euros per xiquet al mes.

Conclussió, la nostra familia de l'eixemple que va triar l'escola infantil A perque li costava 60 euros menys al més que l'escola infantil B ara haurà de pagar 67 eur més al mes, per lo qual eix més cara l'escola A que la B, i com que ja està començat el curs doncs malament ho tenen per a canviar al bebé d'escola.

Esperem que el Sr Alcalde no faça el mateix amb la subvenció municipal i, després de perjudicar-nos en temps de crisi pujant els impostos, ara vaja i de la tan anunciada pujada d'aquesta subvenció es torne enrere, cosa que, venint de Francisco Chirivella és totalment d'esperar.

A Catarroja Descoberta esperem que l'Ajuntament cumplisca alguna vegada la seva paraula.