dilluns, 6 de juliol de 2009

otra chaPPuza

Amb el seu quefer particular l'equip del Francisco Chirivella ha tornat a fer de les seves, i es que si fà uns mesos ens anunciava l'apertura d'una farmacia de guardia les 24 hores a Catarroja ara ve l'estiu, la prova de foc, i el PP torna a suspendre estrepitosament, ací vos deixem la prova de que no som els ùnics que hem anat a provar sort buscant la farmàcia de guardia de torn i no l'hem trobat.

Açò no és qualitat i futur, açò és igual que abans, o siga que no és el futur sino el passat.

Aquestes coses ocorren perquè la reivindicació històrica ha segut del PSOE i el PP no creu ni ha cregut mai en aquest projecte.